МЕЖДУНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И ТУРИЗЪМ „СИРОНА”

За нас

    Предмет на дейност на сдружение по балнеология и туризъм „СИРОНА”

Международно сдружение по балнеология и туризъм „СИРОНА” е специализирано в изготвянето и реализирането на инвестиционни проекти, строителство, продажба и менажиране на балнеокомплекси, здравен туризъм, лечение - рехабилитация и възстановяване, производство и търговия с био продукти, научно-изследователска и образователна дейност, както и търговия с медицинско оборудване за рехабилитация и възстановяване, както и трудова заетост.